เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และคณะแพทย์จากโรงพยายาบาลศิริราชปิย – มหาราชการุณย์ ( SiHP) ที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จึงให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานรายละเอียดระบบ Trakcare นำโดย รศ. นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ประธานคณะกรรมการ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โดยมี ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนพ.ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเวชธานี ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้เยี่ยมชมด้วย