ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมด้วยทีมการตลาดต่าง ประเทศ ร่วมให้การต้อนรับดาราสาว Arifa Pervin Zaman (MOUSHUMI ) ดาราชื่อดัง พร้อมทีมงานและสื่อมวลชนจากบังคลาเทศ ที่เดินทางมาใช้บริการและถือโอกาส เยี่ยมชมภายในโรงพยาบาลเวชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ย.2553 พร้อมกันนี้ทางสื่อมวลชนบัง คลาเทศ ยังอัดเทปสัมภาษณ์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร , ศ.นพ.เกียรติชัย ภูริปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ และ นพ.เทพ เฉลิมชัย อายุรแพทย์ โรคมะเร็ง เกี่ยวกับเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูก , โรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในบังคลาเทศอีกด้วย