เบบี้อารมณ์ดีต่อยอดสู่ความฉลาด

โดย แพทย์หญิงสินดี จำเริญนุสิต

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น.

พิเศษ 30 ครอบครัวแรก ที่มีลูกวัยแรกเกิด ถึง 4 เดือน
รับทันที MamyPoko Pants Extra Soft gift set และสมาชิกนิตยสารรักลูกฟรี 6 เดือน

ครอบครัวที่สนใจ รีบสำรองที่นั่งด่วน โทร. 0 2734 0000