http://www.facebook.com/Vejthani.Hospital

กฎกติกาการร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้อง กด Like เพื่อเป็น Fanpage ของโรงพยาบาลเวชธานี ก่อนร่วมกิจกรรม Vejthani to Share

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำข้อมูลข่าวสารบน Vejthani ไปแสดงบนหน้า Wall ของสมาชิกตามที่ Admin เป็นผู้กำหนด และพิมพ์คำว่า “Vejthani to Share” บนหน้า fanpage ที่ admin กำหนด การ Shere นั้นๆ

รายชื่อผู้โชคดีจากการสุ่มรายชื่อ และจะถูกประกาศชื่อบนหน้า Wall ของ Vejthani Fanpage ทุก 15 วัน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้รางวัลถูกส่งไปยังที่อยู่ ของตนเองหรือผู้รับท่านอื่น โดยจะต้องทำการส่งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้ที่ต้องการจะให้ Vejthani ส่งรางวัลไปให้ กลับมาทางข้อความบน Facebook Vejthani หรือ มารับรางวัลที่โรงพยาบาลเวชธานี ภายใน 15 วันหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขการร่วมสนุก

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ายอมรับกฎ กติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
การตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และกติกาการร่วมกิจกรรม รวมทั้งของรางวัลและการประกาศผลผู้ได้รับของรางวัลตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัล สูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง รวมทั้งในกรณีที่ไม่มีผู้รับไปรษณีย์ภัณฑ์ตามชื่อและที่อยู่ที่จัดส่ง ส่งไม่ถึงผู้รับ หรือถูกไปรษณีย์ส่งกลับคืนมาให้ผู้จัดกิจกรรมไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านละ 1 รางวัลต่อเดือนเท่านั้น

ระยะเวลาของการแจกของรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการสุ่มรายชื่อ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง https://www.vejthani.com/web-thailand/index-thailand.php

ของรางวัล

บัตรกำนัล Major Cineplex รอบละ 15 รางวัล โดยแต่ละรางวัล มีบัตรกำนัล 2 ที่นั่ง สามารถใช้บัตรกำนัล ได้ที่ Major และ EGV ที่ร่วมรายการได้ทั่วประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
[email protected]

โครงการ Vejthani to Share

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating