โรงพยาบาลเวชธานี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จ.ลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานไว้ใช้งาน โดยผู้มีจิตรศรัทธา

สามารถร่วมสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคภายในโรงพยาบาลเวชธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2613-2615 (สำหรับวัน เวลาที่จะเดินทางไปดำเนินการก่อสร้างจะแจ้งอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

โครงการ “สร้างกุศล…ด้วยการสร้างสุขา”

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating