การประเมินผล

< 7 คะแนน ปกติ 7 – 9 คะแนน มีแนวโน้มของความผิดปกติ > 9 คะแนน ผิดปกติชัดเจน

= 7 && $question <= 9) { echo “ผลการประเมินผล = มีแนวโน้มของความผิดปกติ”; } else if ($question >= 10) { echo “ผลการประเมินผล = ผิดปกติชัดเจน “; } ?>

หากผลมีแนวโน้มผิดปกติ ปรึกษาแพทย์ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร. 0-2734-0000