โรงพยาบาลเวชธานี หนุนกิจกรรมกลุ่ม The Lion Heart Society นักเรียนจาก HARROW INTERNATIONAL SCHOOL ที่พาเด็กด้อยโอกาสจากชุมชนสลัมคลองเตยมาร่วมเรียน ร่วมเล่น โดยในการนี้ ทีมกุมารแพทย์ นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ , พญ.สินดี จำเริญนุสิต และ พญ.ภัสสร บุณยะโหตระ พร้อมด้วยทีมเภสัชกร ร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้