หยุดหายใจหรือไม่เวลาหลับ ตรวจได้จาก Sleep Test การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็จริง แต่ก็มีภัยร้ายที่แฝงอยู่ที่อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าร่างกายนั้นเกิดอาการผิดปกติ โดยเฉพาะคนที่มีภาวะการนอนกรน การหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งอาหารเหล่านี้เกิดขึ้นไม่รู้ตัว ดังนั้นใครที่นอนใกล้กับผู้ที่มีอาการดังกล่าว ต้องรีบพามาให้แพทย์วินิจฉัย ก่อนที่การนอนหลับจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว

การตรวจภาวะนอนกรน และการหยุดหายใจจากการนอนหลับ (Sleep Test) นายแพทย์ยรรยง ทองเจริญ อายุรแพทย์ระบบประสาท อธิบายว่า เป็นการการตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐาน (Standard PSG) ที่ต้องทำให้ห้องปฏิบัติการนอนหลับ (Sleep laboratory) โดยมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะทางเป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้การตรวจค่อนข้างซับซ้อน และมีการติดอุปกรณ์ตามร่างกายหลายอย่างที่สามารถแสดงผลคุณภาพในการนอนของคืนนั้นๆ ว่าหลับได้ดีหรือสนิทเพียงไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขณะนอนหลับ ถ้าพบว่ามีการหยุดหายใจบ่อย เจ้าหน้าที่จะใส่เครื่องช่วยหายใจ (CPAP) แล้วทำการปรับความดัน เพื่อให้ทราบค่าความดันที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติขณะนอนหลับ จะทำการวัดตลอดทั้งคืน อย่างน้อยประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาปกติของการหลับของคนทั่วไป โดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้นถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาหรือแก้ไข อาจมีผลกระทบต่อสมอง หัวใจ และร่างกายส่วนอื่นๆ ได้ บางรายเป็นรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตขณะหลับ

เมื่อเข้ารับการรักษาแพทย์ทางหู คอ จมูก จะตรวจดูความผิดปกติจากการนอนหลับอยู่ 2 ส่วน คือ

 1. ตรวจดูความผิดปกติของทางเดินหายใจ
  ในเบื้องต้นอาจพบความผิดปกติตั้งแต่จมูก โพรงจมูก หลังโพรงจมูก บริเวณเพดานอ่อน ช่องปาก ต่อมทอนซิล โคนลิ้น เป็นต้น จากนั้นแพทย์จะตรวจพิเศษในท่านอน โดยใช้กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดอ่อนตัวได้ สอดเข้าไปบริเวณหลังโพรงจมูก ตำแหน่งเพดานอ่อนและโคนลิ้น วิธีนี้แพทย์จะพิจารณาใช้กับคนไข้บางรายที่เหมาะสม นอกจากนี้จะตรวจด้วยการเอกซเรย์ เพื่อหาตำแหน่งที่ตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนบน
 2. การตรวจความผิดปกติจากการนอน (Sleep Test)
  เป็นการตรวจการหายใจที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจและสมองขณะหลับ การตรวจชนิดนี้ประกอบด้วย
        การตรวจวัดคลื่นสมอง – เพื่อวัดระดับความลึกของการนอนหลับ และการตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหลับ ว่าหลับได้สนิทมากน้อยแค่ไหน ประสิทธิภาพการนอนดีเพียงใด พบว่าบางคนมีลมชักขณะหลับ
        การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะหลับ – เพื่อดูว่าหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะที่อาจมีอันตรายได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด เช่น หัวใจเต้นช้าลงมากขณะหลับ
        การตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือดแดงขณะหลับ – เพื่อดูว่าร่างกายมีการขาดออกซิเจนหรือไม่ในขณะหลับ และหยุดหายใจหรือหายใจเบาหรือไม่
        การตรวจวัดลมหายใจ – ที่ผ่านเข้าออกทางจมูกและปาก และการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่ใช้ในการหายใจ ดูว่ามีการหยุดหายใจหรือไม่ เป็นชนิดไหน ผิดปกติมากน้อยเพียงใด
        ตรวจเสียงกรน – ดูว่ากรนจริงหรือไม่ กรนดังค่อยแค่ไหน กรนตลอดเวลาหรือไม่ กรนขณะนอนท่าไหน
        การตรวจท่านอน – ในแต่ละท่านอนมีการกรน หรือการหายใจผิดปกติแตกต่างกันอย่างไร

อายุรแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400, 5444


Thailand Consumers Choice,

Thailand Consumers Choice แบรนด์ที่อยู่ในใจมวลชน Consumers Choice หรือ CC เป็นเสมือนตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ โดยดูจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในตัวสินค้าและบริการ เฉพาะสาขานั้นๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการเก็บข้อมูล วิจัยขององค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัท Asian Integrated Media จำกัด ปัจจุบัน Consumers Choice ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปและเมื่อเร็วๆ นี้
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการยืนยันจาก Consumers Choice ถึงการยอมรับของผู้บริโภคแล้วว่า เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด สาขาสถานพยาบาล ซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ

หยุดหายใจหรือไม่เวลาหลับ ตรวจได้จาก Sleep Test

 • Readers Rating
 • No Rating Yet!
 • Your Rating