ดร.ชาคริต ศึกษากิจ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี ผนึกกำลัง Inter Systems Corporation โดยมี Prof.Stan Capp (ที่ 3 จากซ้าย), Regional Director, Asia-Pacific & Middle East พัฒนาระบบประฏิบัติการเวอร์ชั่นล่าสุด “TrackCare” Verstion 2010 โดยระบบดังกล่าว จะช่วยเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาล เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลเวชธาน ีเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดนี้

ในปัจจุบันนี้ไอทีได้เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ธุรกิจมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในโรงพยาบาลเอง ที่เน้นให้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก โรงพยาบาลเวชธานี ที่ได้ผนึกกำลัง Inter Systems Corporation (ISC) เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ยุคเว็บเบส อินเตอร์เซอร์วิส เพิ่มความคล่องตัวให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้ได้ทุกที ทุกเวลาผ่านเครือข่ายไร้สายขึ้นแท่นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ “TrackCare” เวอร์ชั่น 2010 ที่ได้รับการยอมรับจากสถานพยาบาลในระดับนานาชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ รองรับการเติบโตของผู้ป่วยทั้งชาวไทย-ต่างชาติ

“TrackCare” เป็นระบบปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ครบวงจร ใช้เก็บข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่มีความยืดยุ่นและทันสมัย โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ง่าย ลดความซับซ้อนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้แพทย์สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น โดยโปรแกรมถูกตั้งมาให้ใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งในเบื้องต้นถูกจำกัดให้ใช้ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ในอนาคตมีแผนที่จะทำให้แพทย์ พยาบาล สามารถดึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างประเทศในอนาคต


ข้อมูลจาก

นิตยสารการเงินธนาคาร เดือน ต.ค.53
นสพ.ตลาดวิเคราะห์ 29 ต.ค.53

โรงพยาบาลเวชธานี พัฒนาระบบ“TrackCare” สู่บริการที่ดีกว่า

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating