สัมมนา หลากหลายโรคภัย เรื่อง “ไทรอยด์” วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเวชธานี
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หลากหลายโรคภัย เรื่อง “ไทรอยด์”

บรรยายโดย

พญ.บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์ พญ.บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์
พญ.สมพร วงศ์เราประเสริฐ พญ.บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี

เผยข้อมูลทุกมิติเรื่องไทรอยด์
• ต่อมไทรอยด์สำคัญอย่างไร
• ไอโอดีนกับต่อมไทรอยด์สัมพันธ์กันอย่างไร
• ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษและไม่เป็นพิษต่างกันอย่างไร
• ภาวะต่อมไทรอยด์โต
• ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป
• ใครบ้างมีโอกาสเป็นมะเร็งไทรอยด์

พิธีเปิดโดย พญ.ศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์ ผู้อำนวยการแพทย์
สำรองที่นั่ง และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เวชธานี คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0 2734 0000

สัมมนา หลากหลายโรคภัย

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating