สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย) ร่วมกับโรงพยาบาลเวชธานี จัดงานสัมมนา “สกย.สุขภาพดี @เวชธานี” ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สถลสถานพิทักษ ที่ผ่านมา์ โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคหัวใจ” โดย นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอกเหลือด โรงพยาบาลเวชธานี นอกจากนี้มีการประเมิณความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเบื้องต้น บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG พร้อมทั้งให้้คำปรึกษา โดยแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านหัวใจ