โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2554 หรือ Prime Minister’s Export Award 2011 (Best Service Provider) โดยมี ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัล กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้