โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมงานเสวนาวิชาการ 120 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยส่งทีมพยาบาลร่วมตรวจสุขภาพ เบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว และการตรวจสภาพผิวหน้า ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อเร็วๆ นี้