โรงพยาบาลเวชธานีร่วมกิจกรรม “รวมพลคนรักสุขภาพ” จัดขึ้นที่จัดขึ้น ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่่ โดยมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเวชธานี ให้ความรู้พร้อม บริการให้คาปรึกษาเรื่องสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ให้กับผู้มาร่วมงาน ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กว่าพันคน อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Total Orthopedic Solution เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา