แพทย์หญิงจิราภรณ์ ครุพานิช สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี (แถวหลังที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนเข้ารับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “สัปดาห์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่ร่วมรณรงค์การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรี ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้