สถาบันการส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ได้ประกาศรับรองให้โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลที่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ ซึ่งยืนยันว่าโรงพยาบาลเวชธานีได้รับการเลือกสรรว่าเป็นธุรกิจบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมของประเทศไทย ที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับโลกได้