ศาสตราจารย์ คลินิก (เกียรติคุณ) นพ. เหลือพร ปุณณกันต์ ประธานโครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ” พร้อมคณะ กรรมการ จัดพิธีมอบเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในสังฆราชูปถัมภ์ จากการตรวจสุขภาพ ราคา 999 บาท (มี ส่วนร่วมสมทบทุน 249 บาท)

จากโครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ปีที่ 7” มียอดเงินสมทบทุนทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยมี พระพรพลปสันโน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิแผ่นดินธรรม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งในงานดังกล่าว คุณจิราภรณ์ กองจันทร์ ผู้จัดการแผนกอายุรกรรม เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเวชธานี เข้ารับ โล่ห์ขอบคุณในฐานะโรงพยาบาลที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ณ ห้องสยามกัมมาจล 1 ชั้น 22 โซน C ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้