พญ.สินดี จำเริญนุสิต กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก บรรยายให้ความรู้เรื่อง การฝึกโยคะในเด็กเล็ก แก่คุณพ่อคุณแม่ ที่พาลูกน้อยมาร่วมกิจกรรม Yoga Kids เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ นิตยสาร Mother & Baby และ รพ.เวชธานี โดยมีคุณหนิง กมลา กำภู ณ อยุธยา คุณแม่คนเก่งที่มาเล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องบีบีให้กับผู้ร่วมงานได้ฟัง โดยงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลเวชธานี