เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และพนักงานโรงพยาบาลเวชธานี ได้ร่วม กันบริจาคโลหิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ต่างคนต่างอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมสร้างกุศล ช่วยกันบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการ เปิดรับบริจาคครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ บริเวณชั้น G อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี เช่นเคย