เนื่องด้วยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคาร กสิกรไทย และธนาคารธนชาต และโรงพยาบาล 28 แห่ง ได้จัดโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ ปีที่ 8” เพื่อช่วยกระตุ้น ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจร่างกายประจำปี 10 รายการ ในราคา 999 บาท (มีส่วนร่วมทำบุญ 249 บาท) โดยการทำบุญครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุน โรงเรียนสาธิตสามเณรศาสนทายาท ในอุปถัมภ์ของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

จึงได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งทาง โรงพยาบาลเวชธานีได้ส่งตัวแทนคือ คุณนฤมล นาคเวียง พยาบาลแผนกอายุรกรรม ไปร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2555

จึงได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งทาง โรงพยาบาลเวชธานีได้ส่งตัวแทนคือ คุณนฤมล นาคเวียง พยาบาลแผนกอายุรกรรม ไปร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2555

ผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ทั้ง 4 แห่ง โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแผ่นพับ โครงการ พร้อมชำระเงิน 999 บาท จากนั้นนำแผ่นพับที่มีตราประทับจากธนาคาร ไปขอรับบริการจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการเพื่อรับการตรวจต่อไป สอบถามรายละเอียดโครงการและการชำระเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
ธนาคารธนชาต 1770
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
ธนาคารออมสิน 0-2299-8683 หรือ www.forfriend.org

ภาพกิจกรรม “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ ปีที่ 8”

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating