ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.เวชธานี นำทีมหน่วยแพทย์ พยาบาล เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับพี่น้องชาวมิสลิม ณ สุเหร่าเขียว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่อาหรับ และพนักงานของโรงพยาบาลร่วมเดินทางไปช่วย เหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้ด้วย