โรงพยาบาลเวชธานี ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจแด่น้องผู้ด้อยโอกาส” ครั้งที่ 14 ร่วมส่งเสริมสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีแด่น้องผู้ด้อยโอกาส โดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
โดยได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเวชธานี เดินทางไปตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับน้องๆ เช่น การตรวจโรคของเด็กทั่วๆ ไป ,โรคทางผิวหนัง , และตรวจสุขภาพฟัน และให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมกันนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องใช้และเงินสนับสนุนจากผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาค ไปมอบให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี