ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Chief Operating Officer รพ.เวชธานี ให้เกียรติร่วมบรรยาย ถึงทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศไทยครั้งที่ 20 ภายใต้ Concept “Health Informatics: Strengthening through Meaningful Usage of Health Data” โดยหัวข้อที่บรรยายคือ “Hospital Information: System Implementation Strategy”

ซึ่งนอกจากกล่าวถึง IT Solutions ที่สำคัญต่อองค์กรทางการแพทย์แล้ว ยังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีที่ใช้ในแวดวงสุขภาพในอนาคต รวมถึงได้นำประสบการณ์ IT Solutions ที่ใช้ในโรงพยาบาลเวชธานีแบ่งปันกับผู้ที่มาร่วมงานด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูนรัชดา ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2555