โรงพยาบาลเวชธานี เรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจแด่น้องผู้ด้อยโอกาส” ครั้งที่ 14 ร่วมส่งเสริมสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีแด่น้องผู้ด้อยโอกาส โดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวชธานีจะจัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเวชธานี จะเดินทางไปตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับน้องๆ เช่น การตรวจโรคของเด็กทั่วๆ ไป ,โรคทางผิวหนัง , และตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
พร้อมกันนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องใช้และเงินสนับสนุนจากผู้ใจบุญ เพื่อไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม สำรองที่นั่ง หรือร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำยาซักผ้าเด็ก ผงซักฟอก แป้งเด็ก น้ำยาล้างจาน ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กสำหรับเด็ก ครีมอาบน้ำเด็ก ข้าวสาร เครื่องปั่นอาหาร (สำหรับปั่นบดข้าวให้เด็กอ่อน)

ติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร.0-2734-0390 ต่อ 2613-2615 ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2554

หมายเหตุ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา รับอุปการะเด็กกำพร้า พิการและยากจน ปัจจุบันมีจำนวน 186 คน มีตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี จากครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ ให้ที่พัก อาหาร การศึกษา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating