พญ.ภัสสร บุณยะโหตระ กุมารแพทย์โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะ กรรมการในการประกวด Santa Kids ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี 4 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานยังได้มีการออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ แก่ผู้ปกครอง น้องๆ ผู้เข้าประกวด และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าวด้วยี้