โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลอบบี้ ชั้น G ของโรงพยาบาลเวชธานี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริจาคโลหิต
อายุระหว่าง 17 – 60 ปีบริบูรณ์
น้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัดคลอดบุตร หรือแท้งบุตร 6 เดือน (ถ้ามีการรับโลหิตต้องงดบริจาค 1 ปี)
สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์
ควรดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาคโลหิตประมาณ 30 นาที จะชาวยลดอาการเป็นลมได้

ข้อปฏิบัติหลังบริจาคโลหิต

นอนพักบนเตียงสักครู่ ห้ามลุกจากเตียงทันทีจะเวียนศีรษะเป็นลมได้
ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ และดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา 1 วัน
ไม่ควรรีบร้อนกลับ นั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติ หากเวียนศีรษะให้รีบบอกเจ้าหน้าที่ทันที
รับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ 1 เม็ดจนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก
หลีกเลี่ยงการใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการบวมช้ำ
งดกิจกรรมที่ใช้กำลังและเสียเหงื่อที่ทำให้อ่อนเพลีย

“บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating