ทีมศัลยแพทย์สมองและระบบประสาทจากประเทศพม่า ได้แก่ Professor Win Myaing (Head of Yangon General Hospital and Institute of Medicine) และ Dr.Myo Khine (First Assistant Neuro Surgeon, Yangon General Hospital) เดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.เวชธานี โดยมีทีมแพทย์ ได้แก่ นพ.นริศ สมิตาสิน, นพ.ชยานุชิต ชยางศุ นพ.ชนรัฐ เสถียร นพ.อัตถพร บุญเกิด และ นพ.เอก หังสสูต นำเสนอภาพรวมของศูนย์และ case คนไข้ที่ผ่านมาที่เราได้รักษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน