โรงพยาบาลเวชธานี ชวนร่วมพลังบริจาคโลหิต 3 ธันวาคมนี้ ทำดีรับวันพ่อ

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคโลหิต ทำความดีสร้างกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยจำนวนมากจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม แล้วมารวมพลังครั้งสำคัญเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี ณ บริเวณล็อบบี้ ชั้น G ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555, ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Call Center โทร. 02-734-0000