ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นพ.พรอเนก ตาดทอง และนพ.ศิริพงษ์ ลักขณาวงศ์ เดินทางไปร่วมพิธิเปิดสำนักงานของโรงพยาบาลเวชธานี ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ตอกย้ำความและสร้างความมั่นใจในศักยภาพทางการแพทย์ของไทย โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อเร็วๆ นี้