สม ใจนึก เองตระกูล เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วิชาการเวชธานี ประจำปี 2554” ภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้โดยทีมแพทย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆและวิทยาการทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2554 และพร้อมสัมมนาพิเศษ “รับมืออย่างไร เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง” โดยมี ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.เวชธานี นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล และ นพ.ปกรณ์ บุญญสิทธิ์ และผู้บริหารของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเข้าชมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงพยาบาลเวชธานี