คอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง 9 โรงเรียนชายแดนใต้

โรงพยาบาลเวชธานี มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง 9 โรงเรียนให้กับกองร้อยทหารราบที่ ๑๔๑๑ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ รับผิดชอบดูแลความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตพื้นที่ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนศาสนาตาดีกาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี จรัญญา หงษาครประเสริฐ ผอ.บริหารการตลาด รพ.เวชธานี เป็นผู้แทนมอบ และร.ท.เอิบ ราชชมภู ฝสส.ปตอ.พัน ๕ เป็นผู้แทนรับ โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจาก ร้อยเอกศุภกร ภู่จันทร์ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๑๔๑๑ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้