คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well baby clinic)

 • รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และวัคซีนอื่นๆ นอกโปรแกรม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่, อีสุกอีใส, ตับอักเสบ A, เชื้อโรตาไวรัส, ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcal เป็นต้น
 • รับตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน โดยมี โปรแกรมให้เลือกตามอายุและความเหมาะสม 4 Package คือ
  1. Package A (ต่ำกว่า 6 ปี)
  2. Package B (6 – 11 ปี)
  3. Package C (12 ปี ขึ้นไป)
  4. Package สำหรับเด็กอ้วน
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจรักษา โรคทั่วไปในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ติดเชื้อไวรัส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก ฯลฯ

คลินิกทารกแรกเกิด

 • ให้คำปรึกษาเรื่องอาหารเสริม และนมในวัยต่างๆ ตลอดจนผู้ป่วยเด็กที่แพ้นมวัว เป็นต้น
 • ตรวจรักษาโรคในเด็กแรกเกิด เช่น ตัวเหลือง คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
 • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจปอดและภูมิแพ้
 • รับตรวจ และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหา หวัดเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบ, หลอดลม/ปอดอักเสบ, ภูมิแพ้ ต่าง ๆ มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
 • รับทำ Skin test หรือการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • รับทำ Tuberculin test หรือทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรค
 • ทดสอบสมรรถภาพของปอด
 • คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก
 • รับตรวจและให้คำปรึกษาเด็กที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนต่างๆ

คลินิกเพิ่มความสูง, ลดความอ้วน
คลินิกจิตเวช เด็กและวัยรุ่น

 • รับปรึกษา เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น

ให้บริการตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย

คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติของไต ท่อไต และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีวินิจฉัย ได้แก่ Ultrasound, VCUG, CT scan เป็นต้น

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

 • ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหารได้แก่ ท้องผูก, ท้องเสีย ทั้งเรื้อรังและฉับพลัน, ปวดท้อง, ภาวะลำไส้อุดตัน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยการส่องกล้อง

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ EKG, Echo Cardiogram

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

 • ให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมในเด็ก เช่น ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ไส้เลื่อน นิ้วเกิน ภาวะลิ้นติด

คลินิกพัฒนาการเด็ก

 • ให้คำปรึกษา และทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย

คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท

 • ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
 • บริการตรวจ EEG , MRI , CI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์
Super Kid’s Center ชั้น 2 อาคาร 1 รพ. เวชธานี
โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

คลินิกภายในศูนย์กุมารเวชกรรม (Kids Center)

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (4 )
 • Your Rating