เนื่องด้วยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารธนชาต และโรงพยาบาล 28 แห่ง ได้จัดโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ ปีที่ 8” เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจร่างกายประจำปี 10 รายการ ในราคา 999 บาท (มีส่วนร่วมทำบุญ 249 บาท) โดยการทำบุญครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุน โรงเรียนสาธิตสามเณรศาสนทายาท ในอุปถัมภ์ของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

โครงการดังกล่าวได้กำหนดขยายเวลาการตรวจออกไป จากเดิม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2555 ขยายเวลาการรับชำระเงินออกไปเป็น 20 กุมภาพันธ์ 2555 (แต่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)


สอบถามรายละเอียดโครงการและการชำระเงินได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
ธนาคารธนชาต 1770
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
ธนาคารออมสิน 0-2299-8683
หรือ www.forfriend.org