จากเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ณ ขณะนี้จึงขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่างานสัมมนา

“ดูแลผิวพรรณอย่างไร…ให้อ่อนวัยไปตลอดกาล”

ในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 53 ขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด

หากได้วันและเวลาใหม่ที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งค่ะ