ประเภทห้อง : PREMIUM WARD-SUITE

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD


ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 12,000 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) :1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 16,990 THB

ประเภทห้อง : PREMIUM WARD-PANORAMA

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD


ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 7,780 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,350 THB

ประเภทห้อง : PREMIUM WARD-GRAND SINGLE

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD


ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 3,200 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 7,050 THB

ประเภทห้อง : PREMIUM WARD-SINGLE

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD


ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 2,800 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 6,650 THB

ประเภทห้อง : SUITE


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 12,000 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 16,990 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน
 • ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : ROYAL SUITE


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 13,500 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 18,490 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 2 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน
 • ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : EXCLUSIVE


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 7,500 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,070 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน
 • 1 เตียง

ประเภทห้อง : VIP


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 8,360 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,930 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 2 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน
 • ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : SUPERIOR


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 5,800 THB
 • พยาบาล : 2,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 9,750 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน

ประเภทห้อง : DELUX


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 6,500 THB
 • พยาบาล : 2,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 10,450 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน

ประเภทห้อง : GRAND SINGLE ROOM


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

 • ห้อง : 2,000 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
  อาหาร : 650 THB
 • Total : 5,850 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน

ประเภทห้อง : JUNIORSUITE


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักรายการ บาท / วัน 24 ชม.

รายการ บาท / วัน 24 ชม.

 • ห้อง : 9,900 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770.00 THB
 • Total : 14,470 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน
 • ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : EXCLUSIVE (เด็ก)


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

รายการ บาท / วัน 24 ชม.

 • ห้อง : 7,500 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,070 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน
 • 1 เตียง

ประเภทห้อง : SUPERIOR (เด็ก)


ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

รายการ บาท / วัน 24 ชม.

 • ห้อง : 5,800 THB
 • พยาบาล : 2,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 9,750 THB

อุปกรณ์

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • โทรศัพท์
 • 1 โทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรัปอากาศ
 • เตียงปรัปไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อน