โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับรางวัลจากเวทีผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2017) ประจำปี 2560 รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Health & Wellness) ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยครั้งแรกได้เมื่อปี 2011 รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Provider) เช่นกัน โดยรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากธุรกิจที่มีการเติบโตและโดดเด่นทางด้านการส่งออก มีความเชี่ยวชาญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้านรวมทั้งมีการพัฒนาผลงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้มีผู้ใช้บริการที่มาจากต่างประเทศไว้วางใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น