นพ.พรเอนก ตาดทอง ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า การผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมัยก่อนถือว่าเป็นการผ่าตัดที่สำคัญกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ เพราะเป็นการรักษาที่เดิมพันด้วยความพิการของผู้ป่วย เนื่องจากอยู่ใกล้กับไขสันหลังของผู้ป่วย ดังนั้น ในทางการแพทย์จึงพยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจนถึงที่สุด ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทางการแพทย์ การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงมีอันตรายน้อยลงกว่าในสมัยก่อนมาก ความเสี่ยงต่อการพิการแทบจะเป็นศูนย์ การพักฟื้นก็เร็วกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้แพทย์เริ่มแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาปัญหาของกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดมากขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติเร็วขึ้น นอกจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังจะลดความเสี่ยงลงแล้ว การนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามามีส่วนร่วมกับการผ่าตัด ยิ่งทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังมีความปลอดภัยมากขึ้น ความแม่นยำสูงขึ้น การเปิดแผลใหญ่จึงไม่จำเป็นเหมือนแต่ก่อน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี ได้นำเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการผ่าตัด ประกอบด้วย
O – arm เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนา เครื่อง x – ray C – armที่มีใช้อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วไป แต่ O – arm จะเป็นเครื่อง x – ray ที่ดูพร้อมกันได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ซึ่งสามารถนำภาพทั้ง 2 มิติตัดออกเป็นรูปภาพ เช่นเดียวกับเรื่อง CT scan
Navigator เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการใส่อุปกรณ์เข้าไปในกระดูกสันหลัง โดยทำงานร่วมกับ O – arm เครื่องจะมีคลื่นเพื่อจะจับตำแหน่ง และทิศทางของอุปกรณ์ทุกชนิดที่แพทย์ใช้ และนำไปประมวลออกมาเป็นภาพร่วมกับภาพตัดของกระดูกจากเครื่อง O – arm ทำให้แพทย์สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่ให้เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องใช้การเปิดแผล หรือใช้ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์ ดังนั้นเมื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารวมกับความชำนาญของศัลยแพทย์ ความแม่นยำในการผ่าตัดจึงมีได้สูง ในขณะเดียวกัน ความผิดพลาดก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง
โดย : http://www.innnews.co.th

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating