ชนะเลิศ อันดับ1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016 ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาหลักเกณฑ์จาก การเข้าร่วมกิจกรรม ในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating