ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี ได้ร่วมลงนามสัญญา MOU กับ KIYOHIRO HOUKIN, M.D., Ph.D. Director Hokkaido University Hospital เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating