ความประทับใจผ่าน Facebook-คุณ Sumpas Punpuing
ขอขอบพระคุณ ไปยังทางโรงพยาบาลเวชธานี ที่ผ่านมาทางอาจารย์หมออำไพพรรณ แผนกไต. ช4 ได้ทำการดูแล
รักษาฟอกไต ให้กับแม่ครู โสภา พันพึ่ง มาตลอดเป็นเวลาหลายปี เต็มที่อย่างดี ครบถ้วน จนแม่ถึงแก่กรรม จากไปอย่างอาการสงบ ขอบคุณมากครับ

ขอกราบขอบพระคุณไปทางอาจารย์หมอ ให้ทางโรงพยาบาลเจริญรุ่งเรือง มีความสุขมากๆ ครับ อาจารย์หมออไพพรรณ

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating