โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ สถานบันศิลปะแสงสีรุ่งและผลิตภัณฑ์สี MASTER ART จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อมอบเป็นของขวัญในวันแม่ และยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ และสนุกกับการวาดรูประบายสี ปะแปะ ประดิษฐ์ ที่เหมาะสมกับวัยซึ่งการจัดงานที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับจากน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating