จากเหตุการณ์ระเบิด ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย
ทางโรงพยาบาลเวชธานี จึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้

1. ภายในอาคารโรงพยาบาล หน่วยรักษาความปลอดภัยได้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราทั้งภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาล โดยจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและใช้มาตรการเฝ้าระวังพื้นที่รอบนอกของโรงพยาบาลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

2.จัดให้มีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ พร้อมเตรียมทีมเฉพาะด้านเฝ้าระวังผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 184 ตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

3.ทางโรงพยาบาลเวชธานีได้ประสานงานกับหน่วยราชการในท้องที่ เช่น ตำรวจ เพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันเหตุ

4.หากผู้ใช้บริการพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลเวชธานี ยังคงเปิดให้การรักษาตามปกติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating