โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ แปลนฟอร์คิด จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ชวนน้องอ่านหนังสือ เพื่อเป็นการฝึกให้น้องๆ เล่าเป็น อ่านสนุก ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับจากน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating