โรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองคุณภาพ จากองค์กรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา : Joint Commission International (JCI) ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ครั้งแรกในปี 2010, ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2013 และล่าสุดโรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 3 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปีจากนี้ไป (ปี 2016 – 2019) โดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจะต้องมีการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหลักประกันให้กับผู้มาใช้บริการว่า
“โรงพยาบาลเวชธานีจะส่งมอบมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล ให้กับผู้มาใช้บริการ และประชาชนทุกคน”

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating