ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต และนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารการปฏิบัติการในกิจการบริการสุขภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่สนในด้านการบริหารงานโรงพยาบาล

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating