ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนรับ รางวัล “ดีเด่น” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากงาน Muang Thai Assurance MODERN Hospital Award 2015 ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจาก ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่างๆ และ ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating