ร.พ.เวชธานีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่ชาวเวชธานี และประชาชนทั่วไป ที่ได้จัดขึ้นทุก 3 เดือน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี