เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Super Kid’s Center โรงพยาบาลเวชธานี ได้จัดกิจกรรม“Back to School” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจาก โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ Artino School of Creative Art มาสอนน้องๆ หนูๆ ปั้นดินเกาหลี และศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ในการเปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดีจากคุณพ่อ คุณแม่