เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ทีผ่านมา โรงพยาบาลเวชธานีได้มีโอกาสต้อนรับคณะลูกค้าจากโรงพยาบาล ZION Medical Technology และ โรงพยาบาล NUSON International Medicine ประเทศจีน ซึ่งมีการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่างเป็นทางการ เนื่องจากให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการการรักษาที่ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Vejthani Q-Life โรงพยาบาลเวชธานี