ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลเวชธานี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ โดยการบริจาคเงิน และตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค – บริโภค บริเวณเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G และ เคาน์เตอร์บริการลูกค้าต่างชาติบริเวณ ชั้น 2 ซึ่งผู้ที่
สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ ตั้งแต่วันนี้ – 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2734 0000